Figur bord

Linköpings Universitet och White Arkitekter gav Björn Sundelin i uppdrag att inreda nya campus studentkafé i en gradäng. Tidigt under designprocessen fick han en idé till små bord som skulle likna små figurer, tanken var att det skulle kännas som att kaféet aldrig var tomt.

Bordet som han ritade fick namnet Figur och hämtar inspiration från siluetten av en student som sitter på en bänk. Figur har ett organiskt uttryck för att kontrastera mot den annars hårda och kantiga gradängen.

Borden är betsade för att framhäva träets yta och struktur.

Köp i vår Online Brand Store

Produktfakta
Askfanér natur eller svart
CAD objekt
Läs mer