Print Nature

Kustaa Saksi är känd för att skapa egensinniga världar präglade av ett dynamiskt formspråk utifrån ett djupgående intresse för naturens egna former. Med grund i sin erfarenhet både som konstnär och som formgivare, utgår han ofta från sin barndoms skandinaviska landskap när han skapar sina textila berättelser. De sinnrika detaljerna rymmer mystiska symboler och hemliga meddelanden.


Designer