mars 18 2020

Swedese informerar angående Coronavirus covid-19

​Mot bakgrund av att Coronaviruset covid-19 nu har klassats som en pandemi vill vi informera om rådande läge i vår organisation samt beslutade riktlinjer och policy som gäller tillsvidare. Vår verksamhet fungerar som vanligt, samtidigt som vi höjer beredskapen och vidtar försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa.

Mot bakgrund av att Coronaviruset covid-19 nu har klassats som en pandemi vill vi informera om rådande läge i vår organisation samt beslutade riktlinjer och policy som gäller tillsvidare. Vår verksamhet fungerar som vanligt, samtidigt som vi höjer beredskapen och vidtar försiktighetsåtgärder för att förebygga och säkerställa våra kunders och medarbetares hälsa. Vi har i dagsläget inga leveransförseningar orsakade av pandemin. Detta kan givetvis komma att förändras framöver och vi vill med detta informationsbrev påtala att vi löpande kommer att kommunicera om läget förändras.

Vi följer noggrant den fortsatta utvecklingen av spridningen av Covid-19 och agerar efter Folkhälsomyndighetens och UD:s rekommendationer. Idag har Swedeses ledning genomfört en riskbedömning av smittorisken bland kunder, leverantörer, personal och övriga intressenter. Detta för att kunna vidta rätt åtgärder för att vår produktion och kundengagemang ska kunna fortlöpa på bästa möjliga sätt även framöver. Som samarbetspartner eller kund till Swedese vill vi således informera er om ett antal beslut som företagsledningen nu har fattat för att i möjligaste mån kunna fortsätta att producera och leverera möbler till alla våra kunder. Tillsvidare gäller följande riktlinjer och policy:

  • Besöksförbud i Swedeses fabriker i Vaggeryd och Äng. Vi är noga med att fullfölja våra åtaganden och leveranslöften och har därför högsta beredskap på att undvika smitta i våra produktionsanläggningar.
  • Swedeses personal har reseförbud och vi rekommenderar att personliga möten byts ut till digitala möten (video- och telesamtal) där det är möjligt.
  • Vår personal kommer ej att delta i mässor och liknande aktiviteter med folksamlingar och mötesaktiviteter p.g.a. smittorisken.

Vi hoppas att ni har förståelse för våra beslut och att vi tillsammans kan hindra smittspridning i så hög grad som möjligt. Så snart vi har möjlighet att ändra på dessa riktlinjer och policy, eller om situationen i vår organisation förändras på ett sätt som påverkar den dagliga verksamheten, så informerar vi er om detta.

Om ni har synpunkter och frågor angående våra policybeslut får ni gärna kontakta undertecknad.


Sonnie Byrling

VD Swedese Möbler AB

sonnie.byrling@swedese.se

+46 70-868 00 90