Quality
Kvalitet.
”Möblerna skall ha en hög kvalitetsnivå vad gäller funktion, materialval och bearbetning”
I Swedeses affärsidé finner man följande text: ”Möblerna skall ha en hög kvalitetsnivå vad gäller funktion, materialval och bearbetning”. Allt sedan 1995 har företaget varit certifierade enligt kvalitetsstandarden ISO 9001. 
 

Kvalitetspolicy

Rätt kvalitet har den produkt från Swedese som när den levererats till kunden uppfyller dennes behov och förväntningar. Rätt kvalitet når vi genom att:

  • Utveckla produkter i överensstämmelse med Swedese Möblers affärsidé.
  • Följa givna specifikationer och föreskrifter.
  • Göra rätt från början i varje tillverkningsprocess 
  • Prioritera förebyggande åtgärder och ständigt arbeta med förbättringar.
  • När fel uppstår förhindra upprepning.

För att kvalitet och effektivitet ska kunna upprätthållas måste vi ha välutbildad och skicklig personal och utrustning och maskiner hållas i gott skick. En anda av ordning och reda skall råda inom företaget.

Hero text: 
Kvalitet.