Socialt ansvar.
Att ta ansvar är också en kvalitet

Sociala och etiska aspekter har alltid varit viktiga för Swedese. Vi tar vårt ansvar gentemot våra anställda och är även noggranna med att kontrollera arbetsvillkoren hos de externa producenter vi anlitar och bygger upp långsiktiga relationer med.

På Swedese lägger vi stor vikt vid att skapa en positiv arbetsmiljö och en glädjefylld arbetsvardag. Vi är övertygade om att den stolthet som kommer med utövandet av ett gediget hantverk är ett oslagbart fundament för att skapa en trygg arbetsplats med god sammanhållning.

Vi följer förstås de arbetsrättsliga lagarna och förespråkar kollektiva förhandlingar, föreningsfrihet och andra sorters samverkan hos våra anställda. Samtidigt tycker vi det är självklart att respektera individuella behov, se individen för den hon är och värdesätta skillnaderna mellan de unika människor som utgör Swedeses personal.

I ett större perspektiv vinnlägger vi oss om att arbeta för de mänskliga rättigheterna och mot avarter som korruption, ohälsosamma eller diskriminerande arbetsplatser och barnarbete. Vi följer EUs nya GDPR-lag och skyddar stringent all personlig och konfidentiell information från våra kunder och samarbetspartner.

Läs mer på vår policy sida här.