Formpressad miljövänlighet

Att tillverka möbler av böjträ är en miljövänlig och ansvarsfull produktionsteknik, ett unikt sätt att spara på material. Fanérdetaljer värms upp, böjs när de mjuknat och formpressas till färdiga komponenter. Vi använder en gammal svensk böjträteknik som ger möblerna ett mycket långt liv, men själva grundmetoden utvecklades redan i det antika Grekland.

Trä är ett koldioxidneutralt och förnybart material. Det kan återanvändas och bidrar inte till växthuseffekten. Böjträ är resurseffektivt, har en mycket låg energiförbrukning och är ett underbart material att arbeta med. En möbel av böjträ är lätt att underhålla, känns varm och ombonad, håller länge och är bra för miljön. En möbel som andas hållbar kvalitet.

Vårt trä kommer från certifierade skogsbruk där man inte fäller fler träd än man planterar. De fanér vi köper in är redan från början tillskurna till rätt storlekar. Efter formpressningen behöver vi bara kapa bort de yttersta kanterna av fanéren, vilket minimerar spillet. Det lilla avfall som ändå genereras går till förbränning och blir till el och värme.

För att ytterligare minimera spillet beställer vi för stoppningen polyeter skuren till rätt mått och färdig att monteras av våra tapetserare. Materialrester återvinns direkt i våra leverantörers produktion genom att spillmaterialet rivs i mindre bitar och pressas i formar under hårt tryck till ett återvunnet material som kallas pyttipanna. Vid tapetseringen av bästsäljaren Lamino använder vi till exempel en stödlist av just det materialet.

Trä & träbaserade material
Trä och träbaserade material är återanvändningsbart, återvinningsbart och energiåtervinningsbart. Lämnas till närmsta återvinningsstation.

Stoppmaterial
Stoppmaterial är återvinningsbart eller energiåtervinningsbart och bör lämnas till närmaste återvinningsstation.

Textil & Läder
Textil och läder kan återanvändas, materialåtervinnas eller energi-återvinnas och bör lämnas till närmaste återvinningsstation.

Metall
Metall är återvinningsbart och bör  lämnas till närmaste återvinningsstation.

Plast & gummi
Plast och gummi är återvinningsbart alternativt energiåtervinningsbart och bör lämnas till närmsta återvinningsstation.

Emballagematerial
Plast och wellpapp är återvinningsbart och bör lämnas till närmaste återvinningsstation. Swedese är anslutna till FTI – förpacknings- och tidningsinsamlingen.