En tradition av hållbar kvalitet

Det fanns en tid då hållbarhet helt enkelt kallades kvalitet. En tid präglad av stolthet: över yrkesskickligheten, hantverket, linjerna och materialen.

När Yngve Ekström 1945 grundade Swedese var kvaliteten det övergripande ledordet. Möblerna skulle inte bara vara vackra nog att älskas en livstid utan kunna gå i arv från en generation till en annan.
 
70 år senare arbetar vi efter exakt samma princip. Vi kallar vår vision “pioneering easy living” – en direkt fortsättning på Yngves inslagna väg, med utgångspunkt i människan och miljön omkring henne.

Vi vet förstås ännu mer i dag än vi gjorde då. Genom åren har nya insikter vidgat vår idé om begreppet kvalitet. Nu inbegriper den utöver att bejaka människans livskvalitet även att värna naturens mångfald och försvara jordens olika ekosystem.

Kalla det kvalitet eller hållbarhet, eller varför inte båda två tillsammans: hållbar kvalitet. Arvet efter Yngve handlar om att skapa sådant som håller: att användas här och nu, och om tio år, och av dina barnbarnsbarn. Det menar vi är vägen framåt.

Tidlös design

På Swedese är vi oerhört intresserade av vår samtid. För oss är det av yttersta vikt att ligga i framkant vad gäller den produktionstekniska utvecklingen och förstå hur samhällets många framsteg kan omsättas i framåtblickande design som leder till nyskapande möbler.

Men vår designfilosofi handlar inte i första hand om att försöka fånga upp tendenser och trender som känns rätt just nu men kanske fel i morgon. I stället håller vi fast vid vår beprövade tidlösa estetik. Vid genomtänkta detaljer. Vid väl avvägda proportioner. Vid en okonstlad enkelhet som präglas av hållbar kvalitet i allt från formgivning till materialval, och genom hantverkets och tillverkningens alla processer.

Den hållbara kvaliteten är ingen dagslända. Våra möbler ska kunna gå i arv till dina barnbarnsbarn. Grönt kanske är det nya svarta, men den hållbara kvaliteten är inget mode. En möbel från Swedese blir aldrig omodern. Att sträva efter hållbar kvalitet är en estetisk princip som får en möbel att outtröttligt fortsätta fylla sin funktion långt bortom modets nycker.